Pro Wrestling - „král sportu“ ukazuje svou sílu v MMA

Puroresu je zkratka pro „purofesshonaru resuringu“, což znamená „profesionální zápas“ v angličtině nebo „profesionální zápas“ v portugalštině, ale je pravda, že se tento sport stal populárním i pod názvem „Telecatch“ ... Více